Velkommen til
Advokatfirmaet Holthe & Co


    +47 905 50 647
    post@advh.no

DIT EIN SER
DIT KJEM EIN

Vi utøver både næringsjus og privatjus

Ivareta kundens interesser

For å sikre dette utføres alle oppdrag i samsvar med regler for god advokatskikk og Den Norske Advokatforenings veiledninger.

Lokaler sentralt i Hamar

Advokat Holthe har kontorfellesskap med Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS sentralt i Hamar og medlem i Advokatforeningen.

SE DEG IKKE TILBAKE,
DU SKAL IKKE DEN VEIEN!

Kontakt oss

Epost
post@advh.no
Telefon
(+47) 62 55 02 00
Mobil
(+47) 90 55 06 47
Adresse
Heidmanns gate 2 - 2315 Hamar