Eiendom

Fast eiendom – Bedrift

Eiendomsretten gir eieren mulighet til å råde over sin eiendom med de begrensinger som følger av lover, forskrifter og de rettigheter som eventuelt andre måtte ha i eiendommen. Å råde over eiendommen innebærer blant annet at eieren kan foreta rettslige disposisjoner som å selge, pantsette eller leie ut eiendommen. Å råde over en eiendom kan også gå ut på faktiske disposisjoner som å grave, dyrke, jakte eller hogge.

 

Enten du eier en eiendom eller har rettigheter i en eiendom kan Advokat Holthe bistå deg innen alle typer spørsmål, problemstillinger og tvister som kan oppstå i den forbindelse.

 

Under fast eiendom vil du finne mer om:

 

  • Tinglysing
  • Servitutter
  • Hjemmelsoverføringer
  • Kjøp og salg
  • Eiendomsutvikling

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.