Husleierett

Husleierett – rådgivning, forhandlinger og prosedyre

Næringsleieforhold er normalt betraktelig mer komplisert og avtaleregulert enn private leieforhold. Utleieres og leietakeres rettigheter og plikter avhenger av avtalen, i tillegg til husleieloven. Den er i næringsforhold deklaratorisk.

Advokatfirma Holthe & Co bistår næringsdrivende både som leietaker og utleier når det gjelder leie og drift av fast eiendom.

 

Av de områder vi arbeider med, kan særlig nevnes:

 

 • Utforming av leiekontrakter
 • Overlevering og krav til lokaler
 • Leieprisen, betaling, depositum
 • Utleier og leietakers plikter i leietiden
 • Framleie
 • Leieforholdets varighet
 • Opphør av leieforhold
 • Tilbakelevering av lokaler
 • Utkastelse
 • Inndrivelse av ubetalt leie
 • Bistand ved ulovlig selvtekt fra utleier
 • Tvisteløsning
 • Prosedyre

 

 

Advokat Holthe har lang erfaring med næringsleieforhold og kan veilede deg for å unngå tvist, eller bistå dersom tvist har oppstått.

 

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.

Trenger du advokat?

Det er gratis å ta kontakt med oss.