Mangler ved fast eiendom

Eiendom – Mangler ved fast eiendom

Har du kjøpt en eiendom det er noe galt med? Lurer du på om du har et krav mot selger eller et forsikringsselskap? Har du solgt næringseiendom og opplever at kjøper feilaktig holder deg ansvarlig for en mangel?

 

Mangler ved boliger og annen fast eiendom fører ofte til tvister som må behandles i retten. Advokatfirma Holthe & Co har lang erfaring med å bistå både kjøpere og selgere av fast eiendom.

 

Det er mye som kan oppnås gjennom profesjonell og god dialog. Ofte løses saken lenge før den når rettssalen. Vi hjelper mange klienter med å komme frem til en riktig løsning.

 

Dette er vanlige problemstillinger innenfor kjøp og salg av fast eiendom:

 

  • Reklamasjon
  • Prisavslag
  • Heving
  • Selgers opplysningsplikt
  • Kjøpers undersøkelsesplikt
  • Erstatning
  • Forsinket ferdigstillelse eller levering
  • Tvist med utbygger eller entreprenør
  • Kjøpers rett til å holde tilbake deler av kjøpesum
  • Forsikring

 

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.

Trenger du advokat?

Det er gratis å ta kontakt med oss.