Arbeidsrett

Arbeidsavtaler, ansettelser og arbeidsrett

Innenfor rammene av arbeidsavtalen og lovgivningen forvalter arbeidsgiver virksomhetens arbeidsforhold til sine ansatte gjennom styringsretten.

 

Advokatfirma Holthe & Co bistår virksomheter med juridisk rådgivning i rekrutteringsprosesser, ansettelser, virksomhetsoverdragelser, utarbeidelse av arbeidsvilkår, permitteringer og ved opphør av arbeidsforhold.

 

Sentrale temaer innenfor arbeidsretten er:

 

  • Ansettelsesavtale
  • Arbeidsmiljøloven
  • Ansettelse
  • Oppsigelse
  • Avskjed
  • Styringsrett
  • Permisjon
  • Permittering
  • Virksomhetsoverdragelse

 

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.

Trenger du advokat?

Det er gratis å ta kontakt med oss.