Bank, finansiering og forsikring

Når ikke din bankforbindelse lenger opp til dine forventninger? Er det vanskelig å få gjennomslag overfor ditt forsikringsselskap?

 

Bank-, finans- og forsikringsbransjen har et kontinuerlig søkelys på kostnadsreduksjoner, samtidig som bransjen ønsker vekst i et konkurranseutsatt marked. Etter hvert som man også har fått strengere kredittregler og strammere rammer både innen bank og forsikring, har nye utfordringer blitt veltet over på næringslivet. Fra tidligere å ha en solid og god bank og en trygg forsikringsforbindelse i ryggen, har virkeligheten endret seg til en mindre fleksibel holding fra bank- og forsikringsnæringen.

 

Kompleksiteten i produktene øker, noe som krever riktig kompetanse til rett tid. Långivers troverdighet og forsikringsbransjens renommé blir stadig satt på nye prøver.

 

Advokatfirma Holthe & Co bistår med tilretteleggelse av lånesøknader og forhandlinger vis-à-vis banker og forsikringsselskaper. Formålet er å å bygge troverdighet og gjensidig tillit mellom finansnæringen på den ene side, og våre kunder på den andre.

 

Dette er temaer som ofte berører næringslivet:

 

 • Kassekreditt
 • Kreditter
 • Lån
 • Renter
 • Avdrag
 • Lenders liability
 • Valuta
 • Forsikringsdekning
 • Forsikringsavtaler
 • Skader

 

 • Børs
 • Verdipapirhandel
 • VPS
 • Obligasjoner
 • Opsjoner
 • Finansielle instrumenter
 • Transaksjoner
 • Derivater
 • Konjunkturer

 

Advokatfirma Holthe & Co har kontor Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.

Trenger du advokat?

Det er gratis å ta kontakt med oss.