Erstatningsrett

Har din bedrift vært utsatt for en skade som burde vært erstattet?

Som bedriftskunde kan det oppstå situasjoner der en annen næringsdrivende eller en privatperson eller til og med det offentlige kan påføre din bedrift en skade og/eller et tap som kun kan gjenopprettes ved at den eller de som har påført din bedrift en skade eller et tap som kan kreves erstattet.

 

I kontraktsforhold kan slik skade bli påført din bedrift både før og etter at en kontrakt er inngått.

Det kan enten være snakk om en materiell skade, som når et anleggsmiddel i bedriften din blir påført skade, eller at dere ikke oppnår den kontrakten som praktisk talt er ferdig forhandlet (prekontraktuelt ansvar) eller at en av bedriftens ansatte blir påført en personskade av medisinsk art.

 

Også immateriell skade i form av krenkelser av varemerker eller opphavsrettigheter er eksempler på skader som kan foranledige et erstatningsansvar hos den eller de som har påført din bedrift slik skade.

 

Grovt sett kan man si at det er tre forskjellige grunnvilkår som må være innfridd for at din bedrift kan kreve og få erstattet en skade som er påført din bedrift: Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, det må foreligge et økonomisk tap og det må foreligge en årsakssammenheng mellom den skade bedriften er påført og det økonomiske tap bedriften er blitt påført.

 

Når en slik skade først er en realitet er det ofte slik at skadevolder er svært ressurssterk; enten fordi skadevolder blir representert av et forsikringsselskap eller av advokater som gjør sitt for å hindre erstatningsutbetalinger.

Da kan gode råd være dyre, mens unnlatelsen av å søke råd kan bli vesentlig mye dyrere.

 

Også foreldelsesregler og passivitetsregler er utfordringer som din bedrift lett vil bli stående uforberedt overfor, og som det vil være lurt å ta grep for å hindre at inntrer.

 

Advokat Holthe har lang erfaring med varierte former for erstatningssaker, så ta kontakt og hør hva din bedrift bør gjøre, før det kanskje er for sent.

Trenger du advokat?

Det er gratis å ta kontakt med oss.