Kjøpsrett

Kjøpsrett og næringskjøp

Næringsdrivende står ofte overfor utfordringer i forbindelse med kjøp av anleggsmidler eller driftsmidler og ved kjøp av varer og tjenester. Ofte står man overfor tunge kontrakter som krever grundig gjennomgang, særlig med henblikk på kontrakter med aktører som oljeselskaper eller internasjonale foretak. Også andre kontrakter må tolkes nøye for å unngå utilsiktede konsekvenser.

 

Verdien av kontrakten viser seg først når det oppstår en konflikt. Det er derfor viktig å gjøre forarbeidet godt for å unngå konflikter. Advokatfirmaet Holthe & Co har lang erfaring i forhandlinger og kontraktsutforming, både nasjonalt og internasjonalt.

 

Særlige utfordringer som gjelder kjøp for næringsdrivende kan være:

 

  • Avtaletolkning
  • Prekontraktuelt ansvar
  • Offentlige anskaffelser
  • Kontraktsrett
  • Kontrakter tilknyttet norske standarder
  • Internasjonale kontrakter
  • Skatt og mva-problematikk
  • Entrepriser
  • Underentrepriser
  • Kontraktsbrudd

 

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.

Trenger du advokat?

Det er gratis å ta kontakt med oss.