Opphavsrett

Vern og opphavsrett

Opphavsretten er beslektet med varemerkeretten. Dersom din bedrift har utviklet nye produkter og/eller tenker nye tanker, kan det være nødvendig å sørge for vern mot at andre etterligner deg og din bedrift. Vi kan gi råd og nærmere veiledning om hvordan man bør forholde seg til dette.

 

Advokatfirma Holthe & Co kan hjelpe deg å avverge konflikter og problemer dersom andre krenker dine rettigheter, og unngå at din bedrift krenker andres rettigheter.

 

Dette er sentrale temaer innenfor opphavsretten:

 

 • Åndsverkloven
 • Opphavsrettsvernet
 • Økonomiske rettigheter
 • Ideelle rettigheter
 • Verk unntatt fra opphavsrett
 • Verk med flere opphavsmenn
 • Fellesverk
 • Sammensatte verk
 • Samleverk
 • Låneregler
 • Fribruksrettigheter
 • Lisensregler
 • Avtalelisens
 • Tvangslisens
 • Overføring av opphavsrett
 • Vernetid
 • Krenkelse av opphavsrett
 • Erstatning og straff

 

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.