Selskapsrett

Advokatbistand ved selskapsrett og selskapstransaksjoner

Den selskapsrettslige organiseringen av en virksomhet får flere rettslige og praktiske konsekvenser, enten det er i relasjon til innehaver, aksjonærer, kreditor, myndighet eller andre.
Advokatfirma Holthe & Co har den ekspertisen som kreves for å yte god og riktig selskapsjuridisk bistand. Advokat Holthe har gjennom aktive styreverv førstehånds kunnskap om praktisk styrearbeid.

 

Aktuelle temaer innenfor dette rettsområdet er:

 

 • Stiftelse av selskap
  – Ansvarlige selskaper, ANS
  – Selskaper med delt ansvar, DA
  – Allmenaksjeselskaper ASA
  – Aksjeselskaper, AS
  – Komandittselskaper, KS
  – Indre selskaper, IS
  – Norsk avdeling av utenlandsk foretak, NUF
  – Stiftelser
  – Skattefrie institusjoner
 • Forvaltning
 • Styrearbeid
 • Aksjonær
 • Oppkjøp
 • Fisjon
 • Fusjon
 • Emisjon
 • Kapitalnedsettelse
 • Utbytte
 • Konsernbidrag
 • Selskapsavtale
 • Selskapsmøte
 • Aksjonæravtale
 • Daglig leder
 • Granskning
 • Oppløsning
 • Avvikling
 • Generalforsamling
 • Revisor
 • Revisoransvar
 • Styre
 • Styreansvar

 

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.