Varemerker

Varemerker, immaterielle rettigheter og patenter

Har du funnet et flott navn eller en fin logo for din bedrift, eller for ett av produktene som din bedrift leverer? Da kan det være lurt å få varemerket registrert. Samtidig kan det være kostbart å ”tråkke i andres bed”, det vil si krenke andres varemerkerettigheter. Advokatfirmaet Holthe & Co kan bistå deg med rådgivning og registrering av varemerker. Vi yter også juridisk bistand hvis det allerede har oppstått en varemerkerettslig konflikt.

 

Mange tenker ikke på at et domenenavn på Internett kan krenke varemerker. Det kan også være vernet av egne varemerkerettigheter. Advokat Holthe har god kompetanse også når det gjelder disse spørsmålene.

 

Vi kan blant annet bistå med følgende:

 

 • Utforming av varemerkesøknader
 • Registrering av varemerke
 • Kontakt med Patentstyret
 • Immaterielle rettigheter og patenter
 • Krenkelse av et varemerke
 • Etablering av vern
 • Vedlikehold av vern
 • Innsigelser mot registrering av varemerke
 • Innsynsrett
 • Overdragelse og lisens
 • Klage
 • Søksmål
 • Dialog med nasjonale og internasjonale myndigheter
 • Juridisk bistand til utenlandske virksomheters aktiviteter i Norge
 • Søknad om registrering av EU-varemerke til OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market)

 

Advokatfirmaet Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.