Skatterett

Skattrett. Arbeid, skatt og trygd

Betaler du riktig skatt? Har du fått henvendelser fra Skatteetaten som du trenger hjelp til? Står du foran utfordringer som kan få skattemessige konsekvenser?

 

Mange opplever skatt og beskatning som en utfordring og at det er et uhåndterlig skjemavelde som oppfattes som utfordrende og «tungvint». Mange mindre bedrifter kan f.eks. lette sine utfordringer ved å velge næringsrapport skatt i stede for næringsoppgave. Det er en realitet at mengden av klager til skatteetatenn har økt, og endringen i Skatteetatens organisering har gjort at man har fått en uforholdsmessig lang saksbehandlingstid for skatteklager.

 

Dersom du mener at du er blitt uriktig beskattet, eller er usikker på om for eksempel et salg utløser skatteplikt, kan vi hjelpe deg.

 

I de fleste tilfeller er det viktig å komme inn i en tidlig og god dialog med Skatteetaten. Man skal ikke betale mer skatt enn det man er forpliktet til, og det er fornuftig å benytte de fradragsregler som kan benyttes. Riktig kompetanse til rett tid er derfor viktig. Vi kan bistå deg med advokat som har spesialfag i skatterett og bakgrunn fra skatteetaten.

 

Her nevner vi noen problemstillinger innenfor skatteretten:

 

 • Restskatt
 • Fradragsregler
 • Skatteoppgjør
 • Skattemelding
 • Skatteplanlegging
 • Skatterådgivning
 • Tilleggsskatt
 • Eiendomsskatt
 • Gevinstbeskatning
 • Salg
 • Arv
 • Verdipapirer
 • Toppskatt
 • Klagerett
 • Særfradrag
 • Sparing med skattefradrag
 • Sluttvederlag
 • Skjønnsligning
 • Skattebetaling
 • Reiseregninger
 • Pensjon og naturalytelser
 • Minstefradrag
 • Kost og losji

 

Covid-19 epedemien (Coronaviruset) har skapt nye utfordringer som også vil resultere i skattemessige konsekvenser med nye muligheter. Hør med oss for mer om dette.

 

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge. Kontakt oss i dag for en konsultasjon.

Trenger du advokat?

Det er gratis å ta kontakt med oss.