Trygderett

Trygderett. Arbeid, skatt og trygd

Dersom du er syk eller har blitt skadet, vil du som hovedregel ha krav på ytelser fra NAV. NAV har ordninger som kan være aktuelle for deg når det gjelder penger til livsopphold. Dette kan for eksempel være sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon. NAV har også ordninger med tilleggsstønader som skal dekke ekstrautgifter som du har blitt påført som følge av sykdommen og/eller ulykken. Dette kan for eksempel være grunnstønad eller hjelpestønad. Har du fått avslag på søknad om ytelser fra NAV, kan vi hjelpe deg med å påklage vedtaket.

 

Advokatfirma Holthe & Co har lang erfaring med behandling av trygderettslige spørsmål. Vi kan foreta en uforpliktende vurdering av om det anses hensiktsmessig å påklage vedtaket eller ikke. Dersom du får medhold i klagen, kan du ha rett til å få dekket de advokatkostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket til NAV.

 

I en klage- og ankeprosess i trygdesaker vil du kunne ha krav på fri rettshjelp. Vi kan orientere deg om ordningen og søke om fri rettshjelp for deg dersom du oppfyller kravene til inntekts- og formuesgrensene.

 

Dette er noen av de ytelsene du kan ha rett på fra NAV:

 

  • Sykepenger
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Uførepensjon
  • Grunnstønad
  • Hjelpestønad
  • Stønad til bil
  • Hjelpemidler

 

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge. Ring oss gjerne i dag for en prat om din sak.

Trenger du advokat?

Det er gratis å ta kontakt med oss.