Eiendom

Fast eiendom. Privat

Eiendomsretten gir eieren mulighet til å råde over sin eiendom med de begrensninger som følger av lover og forskrifter, og de rettigheter som eventuelt andre måtte ha i eiendommen. Å råde over eiendommen innebærer blant annet at eieren kan foreta rettslige disposisjoner som å selge, pantsette eller leie ut eiendommen. Å råde over en eiendom kan også gå ut på faktiske disposisjoner som å grave, dyrke, jakte eller hogge.

 

Enten du eier en eiendom eller har rettigheter i en eiendom, kan advokat Holthe bistå deg innen alle typer spørsmål, problemstillinger og tvister som kan oppstå i den forbindelse.

 

Under fast eiendom vil du finne mer om:

 

 

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.

Trenger du advokat?

Det er gratis å ta kontakt med oss.