Husleierett

Husleierett – rådgivning, forhandlinger og prosedyre

Husleieloven regulerer forholdet mellom leietakeren og utleier av boliger. Både leietaker og utleier har rettigheter og plikter som følger av loven. Selv om alt ser ut til å være i orden fra begges side, er det i enkelte tilfeller ikke til å unngå at det likevel oppstår uenigheter. Advokatfirmaet Holthe & Co bistår både leietakere og utleiere når det gjelder leie og drift av husrom.

 

Av de områder innen husleierett vi arbeider med, kan særlig nevnes:

 

 • Overlevering og krav til husrommet
 • Leieprisen, betaling, depositum
 • Utleier og leietakers plikter i leietiden
 • Framleie
 • Leieforholdets varighet
 • Opphør av husleieforhold
 • Tilbakelevering av husrommet
 • Utforming av leiekontrakter
 • Utkastelse
 • Inndrivelse av ubetalt leie
 • Bistand ved ulovlig selvtekt fra utleier
 • Klage til husleietvistutvalget
 • Prosedyre

 

Advokat Holthe har lang erfaring med husleierett. Vi kan veilede deg for å unngå tvist eller bistå dersom tvist har oppstått.

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.

Trenger du advokat?

Det er gratis å ta kontakt med oss.