Naborett

Naborett. Rådgiving, juridisk bistand og prosedyre

Har det oppstått en tvist med naboen? Er det vanskelig å bli enige? Ofte vil loven si noe om hvem som har rett. Andre ganger må det forhandlingsmøter til slik at man kan komme frem til en minnelig løsning. Av og til er det ikke til å unngå at naboer møter hverandre i rettssalen.

Advokatfirma Holthe & Co forsøker alltid å løse saken på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det beste er om man kan komme til enighet. Advokat Holthe har god kompetanse og erfaring innenfor naborett.

 

Dette er vanlige problemstillinger innenfor naboretten:

 

 • Uenighet om garasjeplasser
 • Biloppstillingsplasser på naboens eiendom
 • Kjøreatkomst til egen eiendom
 • Vedlikeholdsansvar for felles vei
 • Snømåking
 • Gjerder
 • Grenser
 • Lukt- og støyplager
 • Felling av høye trær og busker
 • Byggeaktivitet
 • Husdyrhold

 

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge. Ring oss i dag for en samtale.

Trenger du advokat?

Det er gratis å ta kontakt med oss.