Plan – og bygningsrett

Lang erfaring med plan – og bygningsrett

Ønsker du å bygge ut boligen eller hytta? Planlegger dere å bygge en ny garasje? Skal kontorlokalene utvides i din bedrift? Ta kontakt med oss for å få vite hva som må tenkes på.

 

Plan- og bygningsetaten er rådgivende og besluttende myndighet i de fleste byggeprosesser. For både private og næringsdrivende kan lover, forskrifter og annet regelverk oppleves som både komplisert og uoversiktlig å forholde seg til.

 

Advokatfirma Holthe & Co har lang erfaring med plan- og bygningsrett og kan veilede deg som privatperson eller næringsdrivende gjennom hele prosessen, allerede fra før planstadiet til ferdigstillelse. Vi bistår også privatpersoner og næringsdrivende dersom det har oppstått tvist med kommunen.

 

Dette er sentrale temaer innenfor plan- og bygningsretten:

 

 • Byggesøknaden
 • Byggetillatelse
 • Dispensasjon
 • Utnyttelse av tomten
 • Nabovarsel
 • Behandlingstid
 • Frister
 • Tvangsmulkt
 • Bygging i strandsonen
 • Planbeskrivelse og konsekvensutredning
 • Reguleringsplan
 • Innløsning og erstatning

 

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester innen plan- og bygningsrett over hele Norge. Ta kontakt for en konsultasjon.

Trenger du advokat?

Det er gratis å ta kontakt med oss.