Arv og skifte

Arv er noe som på et tidspunkt berører de fleste av oss, og som kan reise mange kompliserte spørsmål. Det kan være vanskelig å få avklart både hvordan arven skal fordeles og hvordan den praktiske fordelingen skal foregå. Det samme gjelder arveavgift. Vår erfaring er at mange av de vanskelige spørsmålene kan løses ved god arveplanlegging og opprettelse av testament.

 

Både barn og ektefelle har etter arveloven krav på en viss andel av verdiene, og dette er det viktig å ta hensyn til ved opprettelse av testament. Testamenter må oppfylle visse formkrav. Det er derfor lurt å rådføre seg med en advokat for å unngå å gjøre feil. Våre advokater har lang erfaring med å gi råd ved spørsmål om arv og skifte.

 

Advokatfirma Holthe & Co AS har betydelig kompetanse i å vurdere og håndtere ulike arverettslige problemstillinger.
Advokat Holthe har prosedert, og vunnet en rekke saker der testamenter er blitt kjent ugyldige slik at korrekt arveoppgjør har blitt resultatet. Flere saker der en eller flere arvinger har mottatt arveforskudd på bekostning av andre arvinger har blitt løst ved hjelp av Advokatfirma Holthe & Co AS, enten gjennom forhandlinger eller gjennom rettsapparatet.

 

Av de områder vi arbeider med, kan særlig nevnes:

 

  • Arveplanlegging
  • Opprettelse av testament
  • Felleseieskifte
  • Arveavgift
  • Privat skifte av dødsbo
  • Offentlig skifte av dødsbo
  • Testamentfullbyrder
  • Generasjonsskifte
  • Utfylling av skjema til offentlige myndigheter

 

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge. Kontakt oss i dag for en konsultasjon.