Ugyldig testamente

Flere testamenter ble kjent ugyldige av Oslo Byfogdembede. Dommen viser at rettsordenen setter klare grenser for hva som kan aksepteres av påvirkning av testator.

Les mer >>

Ugyldig testamente – Lagmannsretten

Testament ble kjent ugyldig etter arveloven paragraf 62 fordi testator ikke var testasjonsfør.

Les mer >>

Trenger du advokat?

Det er gratis å ta kontakt med oss.