Heidmanns gate 2 - 2315 Hamar

Tlf: (+47) 62 55 02 00 - Mob: (+47) 90 55 06 47

Arbeidsrett

Innenfor rammene av arbeidsavtalen og lovgivningen forvalter arbeidsgiver virksomhetens arbeidsforhold til sine ansatte gjennom styringsretten.

Advokatfirma Holthe & Co bistår virksomheter med juridisk rådgivning i rekrutteringsprosesser, ansettelser, virksomhetsoverdragelser, utarbeidelse av arbeidsvilkår, permitteringer og ved opphør av arbeidsforhold.

Sentrale temaer innenfor arbeidsretten er:

  • Ansettelsesavtale
  • Arbeidsmiljøloven
  • Ansettelse
  • Oppsigelse
  • Avskjed
  • Styringsrett
  • Permisjon
  • Permittering
  • Virksomhetsoverdragelse

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Advokat Knut Arne Holthe
Telefon: (+47) 62 55 02 00
E-post: kah@advh.no