Heidmanns gate 2 - 2315 Hamar

Tlf: (+47) 62 55 02 00 - Mob: (+47) 90 55 06 47

Opphavsrett

Opphavsretten er beslektet med varemerkeretten. Dersom din bedrift har utviklet nye produkter og/eller tenker nye tanker, kan det være nødvendig å sørge for vern mot at andre etterligner deg og din bedrift. Vi kan gi råd og nærmere veiledning om hvordan man bør forholde seg til dette.

Advokatfirma Holthe & Co kan hjelpe deg å avverge konflikter og problemer dersom andre krenker dine rettigheter, og unngå at din bedrift krenker andres rettigheter.

Dette er sentrale temaer innenfor opphavsretten:

 • Åndsverkloven
 • Opphavsrettsvernet
 • Økonomiske rettigheter
 • Ideelle rettigheter
 • Verk unntatt fra opphavsrett
 • Verk med flere opphavsmenn
 • Fellesverk
 • Sammensatte verk
 • Samleverk
 • Låneregler
 • Fribruksrettigheter
 • Lisensregler
 • Avtalelisens
 • Tvangslisens
 • Overføring av opphavsrett
 • Vernetid
 • Krenkelse av opphavsrett
 • Erstatning og straff

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:
Advokat Knut Arne Holthe

Telefon: (+47) 62 55 02 00
E-post: kah@advh.no