Heidmanns gate 2 - 2315 Hamar

Tlf: (+47) 62 55 02 00 - Mob: (+47) 90 55 06 47

Selskapsrett

Advokatbistand ved selskapsrett og selskapstransaksjoner

Den selskapsrettslige organiseringen av en virksomhet får flere rettslige og praktiske virkninger, enten det er i relasjon til innehaver, aksjonærer, kreditor, myndighet eller andre.
Advokatfirma Holthe & Co har den ekspertisen som kreves for å yte god og riktig selskapsjuridisk bistand. Advokat Holthe har gjennom aktive styreverv førstehånds kunnskap om praktisk styrearbeid.

Aktuelle temaer innenfor dette rettsområdet er:

 • Stiftelse av selskap
 • Forvaltning
 • Styrearbeid
 • Aksjonær
 • Oppkjøp
 • Fisjon
 • Fusjon
 • Emisjon
 • Kapitalnedsettelse
 • Utbytte
 • Konsernbidrag
 • Selskapsavtale
 • Selskapsmøte
 • Aksjonæravtale
 • Daglig leder
 • Granskning
 • Oppløsning
 • Avvikling
 • Generalforsamling
 • Revisor
 • Revisoransvar
 • Styre
 • Styreansvar

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Advokat Knut Arne Holthe
Telefon: (+47) 62 55 02 00
E-post: kah@advh.no

Kontorer sentralt i Hamar.