Heidmanns gate 2 - 2315 Hamar

Tlf: (+47) 62 55 02 00 - Mob: (+47) 90 55 06 47

Skatt for næringsdrivende

Har du hatt bokettersyn, eller venter du bokettersyn? Blir din bedrift undergitt riktig beskatning? Kan det tas skatterettslige grep for å styrke virksomheten? Hva med generasjonsskifte?

Skattereglene for næringslivet er omfattende og til dels komplekse. Bedriftsskatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift er bare noen av de utfordringene som krever korrekt kompetanse til riktig tid.

Bokettersyn og andre former for kommunikasjon med skatteetaten fordrer ofte en ekstern kompetanse.

I mange tilfeller kan en forutgående gjennomgang og rådgivning representere betydelige besparelser på skatte- og avgiftsrettens områder.

Advokat Holthe bistår klienter i inn- og utland, både med skatterådgivning og med ligningsfaglig kompetanse. Trenger du advokat med spesialfag i skatterett og bakgrunn fra etterforskningsrettet bokettersyn fra Skatteetaten, kan Advokatfirma Holthe & Co bistå deg og din bedrift.

Her er en del av de utfordringene vi ofte ser innenfor skatteretten:

 • Restskatt
 • Fradragsregler
 • Skatteoppgjør
 • Likningsdokumenter
 • Næringsvirksomhet
 • Skatteplanlegging
 • Skatterådgivning
 • Bokettersyn
 • Tilleggsskatt
 • Tilleggsavgift
 • Merverdiavgift
 • Avskrivninger
 • Gevinstbeskatning
 • Kontrolloppgaver
 • Internasjonal skatterett
 • Underskudd til fremføring
 • Tidspunkt for beskatning
 • Tap i næring
 • Regnskap
 • Generasjonsskifte

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Advokat Knut Arne Holthe
Telefon: (+47) 62 55 02 00
E-post: kah@advh.no