Heidmanns gate 2 - 2315 Hamar

Tlf: (+47) 62 55 02 00 - Mob: (+47) 90 55 06 47

Arbeidsrett

Arbeidsrett. Juridisk bistand ved arbeidsrettslige spørsmål

Advokatfirma Holthe & Co har omfattende erfaring med arbeidsrettslige spørsmål. Arbeidsretten regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Hvilke rettigheter og plikter har du egentlig som arbeidstaker? Dette følger av arbeidsmiljøloven og den arbeidsavtalen du har med arbeidsgiveren din. Av de områder vi arbeider med, kan særlig nevnes:

 • Arbeidstakers plikter
 • Arbeidsgivers plikter
 • Krav til arbeidsmiljøet
 • Krav til informasjon og drøfting
 • Arbeidstid og lønn
 • Ferie og feriepenger
 • Rett til permisjon
 • Vern mot diskriminering
 • Ansettelser
 • Fortrinnsrett
 • Endringer i arbeidsforholdet
 • Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
 • Midlertidig ansettelser
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Suspensjon
 • Drøftelsesmøte
 • Forhandlingsmøte
 • Søksmål for retten

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Advokat Knut Arne Holthe
Telefon: (+47) 62 55 02 00
E-post: kah@advh.no