Heidmanns gate 2 - 2315 Hamar

Tlf: (+47) 62 55 02 00 - Mob: (+47) 90 55 06 47

Skatterett

Skattrett. Arbeid, skatt og trygd

Betaler du riktig skatt? Har du fått henvendelser fra Skatteetaten som du trenger hjelp til? Står du foran utfordringer som kan få skattemessige konsekvenser?

Skatt er noe som alle har et forhold til. Den ferdig utfylte skattemeldingen er en lettelse for noen. Mange opplever ligning og skatt som en utfordring og noe tungvint. Det er en realitet at mengden av klager til likningsetaten har økt.

Dersom du mener at du er blitt uriktig beskattet, eller er usikker på om for eksempel et salg utløser skatteplikt, kan vi hjelpe deg.

I de fleste tilfeller er det viktig å komme inn i en tidlig og god dialog med Skatteetaten. Man skal ikke betale mer skatt enn det man er forpliktet til, og det er fornuftig å benytte de fradragsregler som kan benyttes. Riktig kompetanse til rett tid er derfor viktig. Vi kan bistå deg med advokat som har spesialfag i skatterett og bakgrunn fra skatteetaten.

Her nevner vi noen problemstillinger innenfor skatteretten:

 • Restskatt
 • Fradragsregler
 • Skatteoppgjør
 • Skattemelding
 • Skatteplanlegging
 • Skatterådgivning
 • Tilleggsskatt
 • Eiendomsskatt
 • Gevinstbeskatning
 • Salg
 • Arv
 • Verdipapirer
 • Toppskatt
 • Klagerett
 • Særfradrag
 • Sparing med skattefradrag
 • Sluttvederlag
 • Skjønnsligning
 • Skattebetaling
 • Reiseregninger
 • Pensjon og naturalytelser
 • Minstefradrag
 • Kost og losji

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Advokat Knut Arne Holthe
Telefon: (+47) 62 55 02 00
E-post: kah@advh.no