Heidmanns gate 2 - 2315 Hamar

Tlf: (+47) 62 55 02 00 - Mob: (+47) 90 55 06 47

Eiendom

Fast eiendom. Privat

Eiendomsretten gir eieren mulighet til å råde over sin eiendom med de begrensninger som følger av lover og forskrifter, og de rettigheter som eventuelt andre måtte ha i eiendommen. Å råde over eiendommen innebærer blant annet at eieren kan foreta rettslige disposisjoner som å selge, pantsette eller leie ut eiendommen. Å råde over en eiendom kan også gå ut på faktiske disposisjoner som å grave, dyrke, jakte eller hogge.

Enten du eier en eiendom eller har rettigheter i en eiendom, kan Kco advokater bistå deg innen alle typer spørsmål, problemstillinger og tvister som kan oppstå i den forbindelse.

Under fast eiendom vil du finne mer om:

  • Eiendomsmegling
  • Husleierett
  • Mangel ved fast eiendom
  • Naborett
  • Plan- og bygningsrett

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Advokat Knut Arne Holthe
Telefon: (+47) 62 55 02 00
E-post: kah@advh.no