Heidmanns gate 2 - 2315 Hamar

Tlf: (+47) 62 55 02 00 - Mob: (+47) 90 55 06 47

Samlivsbrudd

Familie og arv. Samlivsbrudd

Advokatfirma Holthe har bred erfaring i å bistå ved det økonomiske oppgjøret etter et samlivsbrudd. Vi kan også bistå i selve prosessen med å ta ut separasjon og gjennomføre skilsmisse. Gjennom forhandlinger og møter forsøker vi først og fremst å oppnå en minnelig løsning når det gjelder den økonomiske fordelingen. Ofte er det nødvendig for partene å fortsette å samarbeide med hverandre etter samlivsbruddet fordi de har felles barn.
Advokatfirma Holthe ser helheten og forsøker å løse problemstillingene på best mulig måte for klienten. Det er forskjellige regler som gjelder for parter som har vært samboere i forhold til parter som har vært gift. Dette er temaer som ofte er sentrale i det økonomiske oppgjøret etter et samlivsbrudd:

 • Fordeling av fast eiendom
 • Fordeling av innbo
 • Ektepakt
 • Gjeld
 • Arv
 • Midler man hadde før ekteskapets inngåelse
 • Skjevdelingskrav
 • Underholdsbidrag
 • Fast eiendom i sameie
 • Innbo i sameie
 • Forlik

Advokat Holthe yter bistand på alle stadier i saken, både før og etter samlivsbruddet. Vi kan også bistå under megling og føre saken for domstolene om dette blir nødvendig.

Advokatfirma Holthe & Co har kontor i Hamar og utfører advokattjenester over hele Norge.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon:

Advokat Knut Arne Holthe
Telefon: (+47) 62 55 02 00
E-post: kah@advh.no