Personvernerklæring

Advokatfirma Holthe & Co sin personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Advokatfirma Holthe & Co AS, heretter omtalt som Advokatfirmaet, samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Advokatfirmaet er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

 

Denne erklæringen oppdateres fortløpende. Sist oppdatert 06.09.2018

 

1. Når samler Advokatfirmaet inn personopplysninger?

Advokatfirmaet mottar og innhenter personopplysninger i forbindelse med de tjenester vi yter våre kunder og andre. Vi innhenter kun personopplysning i den utstrekning det er nødvendig for å yte våre tjenester og oppfylle våre plikter overfor kunder og andre. Personopplysninger vil i det vesentlige innhentes fra de registrerte selv, men kan i enkelte tilfeller også innhentes fra tredjeparter.

 

Vi behandler i hovedsak opplysninger som kunden har gitt til oss av en av disse årsakene:

 • – Det er bedt om veiledning eller sendt oss en e-post.
 • – Du er kunde ved vårt kontor.
 • – Du har bedt om informasjon om vårt firma.
 • – Du har søkt jobb hos oss.
 • – Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:
 • – En annen har angitt deg som nærmeste pårørende.
 • – En jobbsøker har angitt deg som referanse.

2. Bruk av databehandlere

Vi benytter oss av tjenesteleverandører som utfører enkelte oppgaver for oss. Noen av disse tjenesteleverandørene vil ha tilgang til personopplysninger. Tjenesteleverandørene er såkalte databehandlere for oss. Det betyr at Advokatfirmaet fremdeles har ansvaret for håndteringen av data. Selskap som er databehandler kan bare håndtere opplysninger for å levere den aktuelle tjenesten til oss, og har ikke anledning til å behandle opplysningene på en annen måte enn slik vi bestemmer. Dette betyr at tjenesteleverandører heller ikke kan bruke opplysningene til egne formål. Vår bruk av databehandlere vurderes grundig med tanke på blant annet informasjonssikkerhet, for å sikre at dataene behandles på forsvarlig måte. Vi inngår databehandleravtaler med våre leverandører, i tråd med kravene som stilles i lovgivningen.

Enkelte av våre databehandlere behandler personopplysninger utenfor Norge og EU. At data behandles utenfor Norge og også utenfor EU, er vanlig og lovlig, forutsatt at man oppfyller enkelte tilleggskrav for å sikre beskyttelse av dataene.

3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

 

Informasjonskapsler og lokal lagring av data

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Advokatfirmaet bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Du kan lese mer om de ulike informasjonskapslene vi benytter lenger ned.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.
 

Følgende informasjonskapsler kan brukes på www.advh.no

Navn Formål Lagringstid
Crumb Hindrer såkalt cross-site request forgery (CSRF) Sesjonsavhengig besøk
RecentRedirect Hindrer såkalte «redirect loops». 30 minutter
CART Viser når en besøkende legger til noe i handlekurven. 2 uker
hasCart Forteller Squarespace at en besøkende har noe i handlekurven sin. 2 uker
Locked Hindrer at passordet kreves på nytt dersom brukeren allerede har logget inn. Sesjonsavhengig besøk
SiteUserInfo Identifiserer en besøkende som har logget inn på en brukerkonto. 3 år
SiteUserSecureAuthToken Autentiserer en bruker som har logget inn på en brukerkonto. 3 år
Commerce–checkout-state Holder oversikt over hvor i betalingsprosessen en bruker er dersom vedkommende benytter PayPal for å betale ordren sin. Sesjonsavhengig besøk
squarespace-popup-overlay Hindrer at kunngjøringer kommer opp dersom en besøkende allerede har lukket de. Vedvarende (inntil du selv sletter informasjonskapselen)
squarespace-announcement-bar Hindrer at kunngjøringer kommer opp dersom en besøkende allerede har lukket de. Vedvarende (inntil du selv sletter informasjonskapselen)
ss_cid Brukes i forbindelse med webanalyse. 2 år
ss_cvr Bruker i forbindelse med webanalyse. 2 år
ss_cvisit Brukes i forbindelse med webanalyse. 30 minutter
ss_cvt Bruker i forbindelse med webanalyse. 30 minutter
ss_cpvisit Bruker i forbindelse med webanalyse. 2 år
ss_cookieAllowed Husker om den besøkende har godtatt informasjonskapsler eller ikke. 30 dager

 

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker informasjonskapsler og lokal lagring av data for å:

 • Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker.
 • Gi deg relevant og tilpasset innhold.
 • Måle og analysere trafikken på nettsidene.
 • Utvikle og forbedre tjenestene våre.

4. Hva registreres når du kontakter oss og behandling og sletting av opplysninger

Generelt om sletting

Vi skal slette personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle dem. Hvor lenge det er nødvendig å behandle personopplysninger varierer avhengig av formålet med behandlingen. Under de enkelte punktene nedenfor vil det redegjøres for hva som påvirker lagringstiden.

E-post

Vi bruker TLS-kryptering for å sikre vår e-postkommunikasjon. De fleste webmailtjenester støtter dette, og din e-postkommunikasjon med oss vil da være sikret. Vi ber likevel om at du ikke sender sensitive personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon per e-post, da vi ikke kan garantere at din e-postleverandør støtter TLS.

Personnummer eller sensitive personopplysninger må aldri sendes per e-post.

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvending for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre Advokatfirmaets IKT-infrastruktur.

Lagringstiden for e-poster vill i all hovedsak være avhengig av arkivplikten. I noen tilfeller kan e-poster slettes manuelt ved sletteanmodning.

Telefon

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer blir lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte i vår telefonsentral.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6. nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å administrere og drifte telefonisystemet.

Kundeavtaler

Advokatfirmaet holder oversikt over våre kunder. Dette gjøres i en egen database, og på papir. Her lagres informasjon om firmanavn, e-postadresse, kontaktperson, fakturaadresse og lignende.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av opplysninger nevnt i dette punkt er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), altså samtykke.

Nyhetsbrev

Advokatkontoret kan sende ut nyhetsbrev på e-post til våre kunder.

For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev på e-post, må du registrere en e-postadresse når du blir kunde. Du kan melde deg av ved å kontakte oss.

Advokatkontoret bruker en databehandler, Mailchimp, til å administrere og sende ut nyhetsbrevet, og det er Mailchimp som drifter databasen der e-postadressene lagres.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyhetsbrevet vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), altså samtykke.

4. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til kah@advh.no.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

Protestere mot en behandlinger av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til en annen behandlingsansvarlig.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da gjerne først kontakt med oss.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Trenger du advokat?

Det er gratis å ta kontakt med oss.